Levenswiel

Oude kennis gecombineerd met scherpe intuïtie

Levenswiel

Ik ben opgeleid om te werken met het Medicijnwiel. Na jarenlang werken en leven met het wiel, is er een geheel eigen werkwijze ontstaan. Nu is het Levenswiel een therapeutisch middel geworden binnen de integratieve therapie. Het werken met het wiel is een werkvorm die valt onder transpersoonlijke therapie. (boven het persoonlijke uitstijgend).

Het Levenswiel bevat overgedragen kennis vanuit de Native American Traditie. Het is een metafoor voor een levenspad in de vorm van een cirkel. Het is als het ware een plattegrond van een levenspad waarvan elke steen die je onderweg tegenkomt een betekenis heeft.

Wanneer je ergens vastloopt in je leven, mis je soms het overzicht omdat je vanuit een tunnelvisie kijkt. Het Levenswiel plaatst de situatie in een groter perspectief, waardoor er overzicht ontstaat. Het is als het ware een plattegrond van een levenspad waarvan elke steen die je onderweg tegenkomt een betekenis heeft.

Werkwijze

In het bos heb ik een groot Levenswiel neergelegd van stenen, zodat je er letterlijk in kunt gaan staan. Ik zal verschillende vragen aan je stellen die jou inzicht geven in de plek waar je staat op het Levenswiel. Vaak komt er proces op gang waardoor je ziet welke stappen je kunt zetten om een groei door te maken. Ik let naast de algemene betekenis van het Levenswiel op non-verbale signalen en geef terug wat ik waarneem.

 

 

Alle stenen op het Wiel hebben een + (positief geladen) en een – (negatief geladen) deel. Deze tegenpolen kunnen niet zonder elkaar bestaan, zoals licht en schaduw altijd in het leven aanwezig zijn. Je krijgt inzicht in de plek op het Wiel waar jij je op dat moment bevindt en welke uitdagingen er voor je liggen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van verschillende kleuren, dieren en de windrichtingen die een plek hebben in het Levenswiel.

Het Levenswiel geeft jou de mogelijkheid om van binnenuit te ervaren welke nieuwe stappen er gezet kunnen worden op jouw pad.