Therapie

Holistische begeleiding op maat

Integratieve begeleiding Tilburg en Goirle

Ieder mens is anders en dat vraagt om een afgestemde begeleiding. Integratieve therapie & coaching speelt daarop in. Integratieve therapie is een vorm van psychotherapie waarbij het contact tussen ons centraal staat. De betekenis van ‘integratief’ verwijst naar het feit dat ik verschillende therapeutische stromingen en technieken integreer binnen de therapie. Het zorgt ervoor dat ik heel gericht kan kiezen voor een bepaalde therapeutische vorm zodat deze goed aansluit bij jouw hulpvraag.

Binnen de therapie werken we op verschillende lagen om jouw bewustzijn te laten groeien. Mijn persoonlijke voorkeur en kracht binnen de therapie zoals ik deze vorm geef, ligt vooral op de laag van het ervaren (voelen).

Je kunt bij mij een kennismakingsgesprek afspreken, zodat we samen kunnen bekijken of mijn aanbod goed aansluit bij jouw hulpvraag. Soms verwijs ik iemand door naar een collega of juist naar de huisarts wanneer ik het idee heb dat andere hulp beter zal aansluiten.

 

Therapie kan alleen maar slagen wanneer jij je op je gemak voelt en er een klik is tussen ons.

Ik zie de therapie als een samenwerking. Jij bent de expert van jouw leven en ik ben ervaren in het begeleiden van therapeutische processen. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt je blikveld breder. Je krijgt meer overzicht in jouw persoonlijke situatie en de keuzes die je kunt maken om zelf de regie te ervaren over jouw omstandigheden.

De begeleiding bij mij kenmerkt zich door een dynamische werkwijze. Ik werk vooral in de ‘flow’ van het moment zelf, waardoor een sessie een speels karakter kan krijgen. Ik wissel gesprekken af met verschillende oefeningen/werkvormen. Tijdens de intake richt ik me vooral op jouw hulpvraag en jouw verlangen en vul ik een hypothesemodel (overzicht) in. Na elke sessie vul ik dit model verder in. Op die manier hou ik overzicht van het therapeutische proces en is er in het moment zelf ruimte om intuïtief keuzes te maken voor een bepaalde werkvorm. 

Verschil tussen therapie en coaching

Ik werk integratief en dat betekent ook, dat ik bij de ene cliënt meer coachend werk dan bij de andere. Bij coaching heb je een heldere vraag en doel voor ogen. De nadruk ligt op het krijgen van handvatten om een persoonlijk doel te bereiken. Coaching is meestal een kortdurend traject van gemiddeld 6 tot 10 sessies. 

Soms is er meer nodig om beter in je vel te zitten, dan zal ik therapie voorstellen. We zullen ons meer gaan richten op jouw proces en gaan onderzoeken wat jou kan helpen om het leven makkelijker aan te kunnen. Een therapeutisch traject kan enkele weken tot maanden duren. De duur is afhankelijk van de vraag, het proces en het verlangen van jou. Het doel van therapie bij mij is autonomie; dat je de kracht in jezelf herkent en weet terug te vinden in uitdagende periodes in je leven. 

Wanneer je inzicht in jezelf en je gedrag krijgt, leer je overstijgend te kijken. Je ziet nieuwe mogelijkheden en hebt een keuze. Wanneer jij verandert, verandert jouw omgeving met je mee.

De grootste veranderingen zijn te zien wanneer er naast gesprekken ook wordt ingegaan op jouw gevoelens; jouw binnenwereld. Wanneer je bewust wordt van jouw gedachten, je gevoelens en sensaties in je lichaam kom je meer in verbinding met jezelf. Je bent dan dichter bij jezelf, krijgt inzicht  in wie je bent en waar je valkuilen en kwaliteiten liggen. Vanuit die plek, jouw kern, kun je dan andere keuzes maken die beter bij jou passen, zodat jij je in de buitenwereld je prettiger gaat voelen. Jouw handelen in de buitenwereld is dan namelijk in overeenstemming met jouw binnenwereld

Ik ga er vanuit dat je bij me komt omdat je ergens verandering in wilt aanbrengen en dat vraagt om zelfreflectie. Dat betekent dat sommige vragen en oefeningen confronterend kunnen zijn, juist daar doorheen kunnen gaan geeft groei. Ik ben van mening dat therapie niet (enkel) zwaar hoeft te zijn, mijn ervaring is juist dat humor zijn plek vindt binnen mijn werk. Vaak zie ik dat door het aangaan van je proces, dat intens kan zijn, er ruimte en blijdschap ontstaat.

Traumaverwerking – EMDR

Van het woord trauma schrikken sommige mensen. Een trauma mag je interpreteren als een onvoldoende verwerkte gebeurtenis. Het kan ook voorkomen dat er een reeks gebeurtenissen de oorzaak zijn van spanningen in het dagelijks leven. In mijn praktijk kun je terecht voor traumatherapie.

EMDR is een voorbeeld van een traumagerichte therapievorm die ik regelmatig inzet tijdens een therapeutisch proces. Wanneer je jezelf herkent in deze klachten dan is het de moeite waard om hulp in te schakelen. Met EMDR  is de kans namelijk groot dat de scherpe kantjes van de herinnering eraf gaan en je in het dagelijks leven (veel) beter kunt functioneren. Ik vind het belangrijk dat we elkaar eerst leren kennen zodat er voldoende wederzijds vertrouwen is om traumagericht te werken. 

 

 

Relatietherapie

Zitten jullie niet (meer) op eenzelfde golflengte? Ervaren jullie een sleur en mis je de passie? Ik zal met jullie op zoek gaan naar patronen en overtuigingen die in de weg kunnen staan om op een fijne manier in verbinding met elkaar te zijn. Vanuit nieuwe inzichten kunnen jullie bewuste keuzes maken.

De relatie wordt veiliger en liefdevoller, maar het kan ook zo zijn dat je elkaar op een respectvolle wijze kunt gaan loslaten.

Ik werk als integratief therapeut  en coach in Tilburg Reeshof en Goirle. Meer informatie vind je op de pagina relatietherapie.

 

 

Therapeutische technieken en stromingen

Van deze therapeutische technieken en stromingen maak ik gebruik:

 • mindfulness
 • focussen
 • voicedialogue
 • systheemtherapie (onder andere familie-opstelling)
 • stemwerk (emoties ruimte geven d.m.v. de stem en het lichaam)
 • transpersoonlijk (voor spirituele vraagstukken / overstijgend kijken)
 • opstelling op het Levensiel (transpersoonlijke werkvorm)
 • lichaamswerk
 • wandel-coaching / therapie (we gebruiken de symboliek van de natuur als inspiratiebron)
 • stoelenwerk
 • kernkwadrant
 • meditatie en visualisatie
 • creatieve coaching (o.a. schilderen)
 • schaduwwerk
 • werken met verlangen
 • innerlijk kind